The slider hasn't been found
Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym Restauracja Dworek Mikołaj.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Dworek Mikołaj;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@dworek-mikolaj.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonych w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do restauracji będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w wiadomości oraz  podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), RODO.
 4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Restauracji Dworek Mikołaj.
 5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.dworek-mikolaj.com.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Restauracja Dworek Mikołaj pod adresem https://dworek-mikolaj.com.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Restauracja Dworek Mikołaj z siedzibą w Wadowicach, ul. Błonie 1, 34-100 Wadowice zwany dalej restauracją.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrażamy procedury które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  – Ustawą o ochronie danych osobowych,
  – Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon
  – poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
  – serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP)
 6. Dane zbierane w punkcie 5 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 7. Podawane przez Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podanych został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora serwisu, właściciela praw autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie, żadna część serwisu internetowego Restauracji Dworek Mikołaj nie może być kopiowana. Prawa autorskie dotyczą całości (zarówno projektu graficznego, jak i publikacji).

 1. We wszelkich sprawach dotyczących serwisu stosują się przepisy prawa autorskiego (Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Zamieszczanie treści merytorycznej zawartej w serwisie internetowym Restauracji Dworek Mikołaj, możliwe tylko za zgodą właściciela. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z Restauracją Dworek Mikołaj drogą elektroniczną, telefoniczną lub w bezpośrednim kontakcie.
 3. Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody Restauracji Dworek Mikołaj jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznawanego przez sąd, ale nie zmienia to samego faktu złamania praw autorskich.
 4. Szata graficzna oraz elementy graficzne stworzone dla potrzeb serwisu, w tym zrzuty ekranu, również nie mogą być wykorzystywane bez zgody Restauracji Dworek Mikołaj. Domyślnie zgody takiej Restauracji Dworek Mikołaj nie udziela.
 5. Dopuszczalne jest tworzenie odnośników do strony początkowej serwisu czy jego poszczególnych artykułów. Niemniej jednak wymagane jest poinformowanie o tym zdarzeniu Restauracji Dworek Mikołaj.
 6. W prawie autorskim istnieje pojęcie dozwolonego użytku. Polega on na wykorzystaniu krótkiego fragmentu dzieła z podaniem jego autora i źródła – czyli zamieszczaniu cytatów. Wolno więc cytować fragmenty artykułów z serwisu, z podaniem źródła.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RESTAURACJI DWOREK MIKOŁAJ

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „dworek-mikolaj.com.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Restaurację Dworek Mikołaj, z siedzibą w Wadowicach, ul. Błonie 1, 34-100 Wadowice, zwaną dalej Restauracją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Restauracji oraz bieżących działaniach realizowanych przez Restaurację.
 4. Serwis umożliwia ponadto kontaktowanie się z restauracją za pomocą Formularza kontaktowego:
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują restauracji i ich użycie bez zgody Restauracji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Restauracji są chronione prawem znaków towarowych.

II. Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy umożliwia przesyłanie przez Państwa zapytania za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Każdy decydując się na korzystanie z usługi Formularza kontaktowego  potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Aby uzyskać odpowiedź na zadane pytanie przesłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego obowiązkowe jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Dworek Mikołaj.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@dworek-mikolaj.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych restauracji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Restauracja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Restauracja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:biuro@dworek-mikolaj.com.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.

Restauracja Dworek Mikołaj

ul. Błonie 1
34-100 Wadowice
Polska

Restauracja czynna:

Poniedziałek - Czwartek: 10:00 - 20:00

Piątek: 10:00 - 23:00

Sobota - Niedziela: 10:00 - 21:00

Zadzwoń

lub uzupełnij formularz

3 + 4 =

Pin It on Pinterest

Share This